Vindmøller

Energibesparelser for virksomheder

Energibesparelser for virksomheder

Den senere tid har jeg gået og tænkt meget over, hvordan man mindske sine energiomkostninger. Nogle af dem fordrer, at man laver nogle investeringer først, nok mest for at gøre det nemt. Og med nemt mener jeg, at det skal være nemt for arbejderen der skal sørge for det i praksis. For det er der skal til, før arbejderen gør noget og også kommer med flere ideer til energibesparelser.

Lys

Den første besparelse man kan komme på, er lys. Her er der nok især tale om lagerhaller, men også i produktions- og kontorlokaler. Her vil jeg foreslå LED lys hvor det er muligt, og ikke kraftigere end nødvendigt. Og nej man skal ikke blot sætte noget mindre kraftigt i for at spare strøm, for det kan bl.a. medføre pakkefejl, hvis man ikke kan se hvad det er man tager. Og så vil jeg anbefale at man installerer sensorer, samt opdeler lokalerne i sektorer, hvor lys er nødvendigt på et givet tidspunkt. F.eks. en lagerhal eller et kontorlandskab behøver ikke være badet i lys, hvis der kun er en person eller få til stede. Men for at få alt dette, så kræver det investeringer i at gøre det nemt, så det bliver husket og ikke altid lige praktisk, at man flytter sig for at slukke på en kontakt. Og måske sætte automatisk slukning op 10 min efter at produktion/lokalerne forlades sammenkædet med en bevægelsessensor.

Tændte maskiner

Maskiner der er tændt, men ikke laver nogen produktion kan med fordel slukkes. Erfaringen siger dog at det ikke sker sådan helt af sig selv. Her vil man kunne lave en fjernbetjent løsning, hvor maskinen bliver slukket, når der ikke længere er en til at passe den. F.eks. ved skifteholdsarbejde, hvor maskinen kører om dagen, men ikke altid om aftenen. Her skal man især være opmærksom på at der kan være ting der skal have en bestemt temperatur eller lignende for at kunne køre, så nogle ting kan ikke slukkes blindt.

Når en maskine er i brug, så kan det også bruge unødig energi, f.eks. hvis et bånd har for stor friktion, så skal der bruges mere energi på at trække det eller at det kører med en hastighed der ikke er nødvendig, så bruger det også mere energi. Og kører det for hurtigt eller har for meget friktion, så skabes der også slitage og der skal måske laves en reparation eller et helt nyt bånd skal indkøbes, der så igen er afledt besparelse af at ville spare energi.

Luft

Utætte luft slager og koblinger vil betyde at kompressoren skal køre mere. Den bruger mere energi og bliver mere slidt. Ofte opdager man utætheder når produktionen står stille. Jeg har hørt forslag om at lukke for luften når der ikke længere er produktion. Det giver en besparelse, men man skal så også regne med at den samme mængde luft der kommer ud af utætheder, når der ikke er produktion, også kommer ud når der er produktion. Så bare at sørge for at alt er tæt, kan give massive besparelser.

Computere

Med al den computer styring der er, så står de også ofte tændt døgnet rundt. Måske skal computeren køre, men ofte er det ikke nødvendigt at en skærm står tændt imens. Ofte kan det sættes op, at skærmen automatisk går i dvale efter 2 minutter uden at computeren har været brugt. Andre gange er det nødvendigt at gøre det manuelt.

Ofte står trucks tændt, så det er nemt at komme videre, men bliver de slukket ved arbejdstids ophør? Ikke altid. Og hvor ofte kører en truck uden noget på gaflerne eller med et formål. Her er der både energibesparelser og mandskabsbesparelser at hente.

Her var lidt at de tanker jeg har gjort mig og håber de kan hjælpe dig i dine energibesparelser. Nogle af dem kan give en lille besparelse. Men selv en lille besparelse kan være meget værd i det lange løb og der kan være rigtig mange af dem. Og de er sikkert endnu flere ting der kan gøres og de er meget specifikke til den enkelte virksomhed.

Udgivet i økonomi, Samfund og tagget , , , , , , .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *