Affald

Affaldssortering

Jeg har gjort mig nogle tanker om affaldssortering, da det bliver noget der kommer til at ske mere og mere i fremtiden.

Der er egentlig meget nemt at lave affaldssortering, ja det er jo blot at sortere det affald man har i skraldespande/containere. Der hvor jeg ser den store udfordring er at få gjort det nemt og hurtigt, så det ikke kommer til at forsinke eller forstyrre produktionen. En del er helt sikkert blot en ændret arbejdsprocedure, men den skal der også arbejdes med at få lavet, så der netop udgås forsinkelser i produktionen.

Men hvad vil jeg gøre fra en start. Jeg ville et kort møde med alle om hvorfor og hvilke krav der til sortering af affald. Så er alle klar over hvorfor der skal laves en affaldssortering og alle kan begynde at gøre sine egne tanke om hvordan det kan gøres. Mødet behøver ikke være særlig lagt og kan sagtens kombineres med anden information. Før dette møde vil jeg selvfølge undersøge, hvor meget affald der ryger ud af virksomheden, da der som regel vil være et tal på det.

En af grundende til at affaldssortere er netop mængden og dermed en omkostning ved at komme af med det. Selv med forholdsvis små mængder kan det hurtigt løbe op i 200.000 pr år eller meget mere.

Derefter vil jeg tage en snak med dem der er de steder hvor affaldet er. Det kan være hvor der pakkes råvarer ud, hvor der producers med videre. De vil forholdsvis hurtigt kunne fortælle, hvilke typer af affald der er. Det de vil have svært ved, er at sige hvor meget der er af den enkelte del. Meget af det kan faktisk regnes ud, hvis man begynder at analysere hvor det kommer fra. Når man ved f.eks. hvor meget strækfilm/wrap der bruges pr. palle, så er det egentlig bare at gange op med hvor mange paller man modtager med strækfilm/wrap, så ved man ca. hvor meget affald der er af denne type. Sådan går man bare videre frem, og man vil på kort tid kunne danne sig et overblik over hvad man har af de forskellige typer af affald man skal af med.

Samtidig med alt dette vil jeg starte med at tage fat i indkøb om at få nedbragt mængden af emballage der skal sorteres i virksomheden. For hvis man vil affaldssortering så er det også vigtigt at mængden bliver mindre. Her kan dele af Lean sagtens bruges, måske især 5 x hvorfor. Netop for at få spurgt ind til emballagen og få frem hvorfor der bruges så og så meget emballage, så der kan stilles krav til leverandøren om at nedsætte dette. Og nogle gange er man også nødt til at lave nogle forsøg med dette, da det godt kan vise sig at give beskadige råvarer, hvilket ikke er formålet.

Der er også meget vigtigt at kigge på hvordan den enkelte arbejder, arbejder med de ting der skal pakkes ud og bruges. Er der her arbejdsopgaver der skaber meget affald, er der opgaver der kunne gøres nemmere ved at undgå affald. F.eks. at få ændret emballeringen. Jeg har erfaring med at få meget råvare hjem i 10 kg. kasser, men råvaren kunne lige så godt være i en 25 kg. Sæk. Det vil gøre produktionen hurtigere og skabe mindre affald, da en kasse har meget mere materiale i sig en papkasse, samt at der er 2,5 gange så meget i den. Så sådanne øvelser er win/win.

Når man så skal kigge på selve sorteringen, så er det meget vigtig at se på, hvor affaldet produceres. Således at de rette metoder kan placeres tæt på. Og det er dermed også vigtigt at kender mængden af affald. For hvis man ikke kender mængden, så er det svært at vide om affaldet kan være i en lille spand eller der skal en stor container til. Man skal også sørge for at det er nemt at borttransportere de små opsamlinger til et større sted, herunder søge for at de ikke kommer til at veje for meget, så der kan opstå arbejdsskader eller besværliggøre arbejdet.

Sidst men ikke mindst skal salg ind over, for er det vigtig for virksomheden at affaldssortere, så er det nok også for virksomhedens kunder. Så derfor skal man se ind i det. Noget simpelt kunne være at i stedet for at tilbyde en 5 styks og 10 styks pakning, så vil man fremover kun tilbyde en 10 styks pakning, da denne højst sandsynligt vil bruge mindre emballage end en 5 styks pakning.

I dag vil man også kunne bruge affaldssortering som en del af ens markedsføring, så det er også vigtigt at have den med.

Og det vigtigste er at ledelsen går forrest og starter med dem selv. Og de skal gøre det synligt for alle arbejdere at de laver affaldssortering på deres kontor, når de spiser i kantinen mv. Dette giver et så kraftigt signal og gør det meget nemmere at få alle med, så selv det mindste stykke papir kommer i den rigtige spand. Er ledelsen ikke med, så vil arbejderen over tid også blive ligeglad og ikke gøre det.

Og når man tror man er kommet i mål, så skal man starte forfra med at gå det hele igennem igen. Og man vil kunne gøre det endnu bedre, med den erfaring man nu har fået.

Udgivet i Billeder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *