Gør LEAN mennesker syge?

Formålet med LEAN er ikke at gøre mennesker syge eller for den sags skyld fjerne arbejdspladser. Formålet er derimod at gøre det hele nemmere, øge udbyttet og dermed gjort det muligt at arbejdspladserne ikke forsvinder. Og at de ansatte får det bedre og har mere overskuelig arbejdsplads.

Med brug af LEAN kan det godt være sådan at en arbejdsopgave forsvinder eller bliver lavet meget om. Det gør ikke at personen der udfører den nødvendigvis skal fyres. Vedkommende skal måske omskoles til at lave en anden opgave.

Klart at ved at begynde med LEAN i en virksomhed, kan føre til meget usikkerhed blandt ansatte. Og den usikkerhed kan føre til stres og en sygemelding. Det er sket før og vil ske igen. Det kan også føre til at ansatte finder et andet job. Eller modarbejder processen.

Kan denne usikkerhed undgås. Det mener jeg den kan til en vis grad. Det kræver en grundig forklaring hvad LEAN er og hvad formålet med det er. Også til ansatte der ikke direkte er involveret i LEAN, for det er nok dem der vil være mest usikre på fremtiden. Og det er ikke nok med et enkelt fælles møde. De fleste ansatte er forskellige og det kræver at forskellige former for informationer. Selv for 2 der arbejder med det samme.

For mig at se så skal der holder flere fællesmøder hvor man informerer også om fremgangen af LEAN processen. Få snakket med alle arbejdere individuelt om LEAN. Få fortalt hvad den enkelte medarbejder kan gøre i processen. Få grundigt forklaret hvad forskellige måltal skal vise og hvad de kan bruges til.

Jeg har et eksempel. Der blev indført LEAN på min arbejdsplads. Og der bliver bl.a. brugt OEE2 til at vise effektiviteten. Hvad OEE2 viser blev så ikke ordentligt fortalt til alle medarbejdere eller også blev den ikke forstået rigtigt, da man blot fortalte det et fællesmøde. Det viste sig at enkelte ansatte troede det var dem der blev målt på. Så de var bange for at de ville blive fyret hvis de var på det mål som virksomheden havde sat.

Et tydeligt eksempel på at man ikke får informeret godt nok.

Så mit råd er informer, informer og informer. Det vil gøre processen meget bedre for alle parter.

Udgivet i Lean, Samfund, Udvikling, Virksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *